Alfa, brány

“Alfa and Omega” byly vytvořeny na Mezinárodním žulovém symposiu ve Falunu ve Švédsku a jsou umístěny ve městě Falun v Sculpture Park

Foto: -

Rozměry: 263 x 250 x 50 cm

Materiál: Žula