Klonovaná Máňa

Instalace v Galerii Nová Síň v Praze v roce 2005. Tato instalace vznikla na základě disertační práce na VŠUP v Praze, v ateliéru skla profesora Vladimíra Kopeckého. Jejím tématem byl vývoj barevných skel pro tavení soch ve formě, prováděný pomocí mikrovlnné energie. Výzkum skel byl uskutečněn v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ing. Milanem Hájkem, CSc., a Ing. Jiřím Hájkem. Nově vzniklé barvy skel, zejména opalíny, byly použity společně s tradičně vyráběnými skly v barevné kompozici panáčků s tématem klonování organismů. Problém identity klonovaných těl v kontrastu s odlišností jejich osobnosti jsem ve své instalaci naznačila postavičkou dětské panenky Máni, která v několika pozicích a v nekonečné řadě barev vyjadřuje zároveň stejnost i jinakost. Zrcadlová plocha pod vizuálně identickými figurami je plochou zrcadlení skutečnosti, která, bude-li příliš manipulovat s geny, by se mohla stát chimérou z psychedelického snu Alenky za zrcadlem.

Materiál:
Sklo tavené ve formě, ...